Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2019 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/19 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim, wpłynęły odwołania.
Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie