Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 kwietnia 2019 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I

Ogłoszenie nr 540083290-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.

Łopuszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510077985-N-2019

Data: 19/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): http://www.lopuszno.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 6095798.59 Waluta PLN

W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 6981684.26 Waluta PLN

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie