Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2018 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50RLM, 30RLM)

Ogłoszenie nr 500033071-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Łopuszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512286-N-2018

Data: 31.01.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2.

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-15, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-20, godzina: 12:00,

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie