Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 grudnia 2018 13:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 19 grudnia 2018 roku o godz. 1400w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3.Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

4.Sprawy różne.

5.Zakończenie posiedzenia.


Proszę o punktualne i niezawodne przybycie na posiedzenie Komisji.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

SŁAWOMIR STASZCZYK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie