Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 września 2019 11:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 12 września 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

5. Informacja o pomocy publicznej udzielonej przez wójta gminy Łopuszno w I półroczu 2019 r.

6. Monitorowanie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy Łopuszno w 2019 r.

7. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

SŁAWOMIR STASZCZYK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie