Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2019 11:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 13 marca 2019 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Kontrola GOPS w Łopusznie w zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu gminy za 2018 rok (kontrola w siedzibie GOPS).

5. Kontrola „Żłobka gminnego” za 2018 rok (kontrola w siedzibie żłobka).

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ANDRZEJ CIEŚLICKI

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie