Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2019 10:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Wnioski Komisji do projektu budżetu gminy na 2019 rok.

5. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.


Proszę o punktualne i niezawodne przybycie na posiedzenie Komisji.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ANDRZEJ CIEŚLICKI

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie