Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 lutego 2019 08:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 19 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontrola wykorzystania przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie przekazanej dotacji na bieżące utrzymanie dróg za 2018 rok (kontrola w Zakładzie).
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Cieślicki

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie