Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2019 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 21 maja 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 rok i wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ANDRZEJ CIEŚLICKI


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie