Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 września 2019 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 12 września 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

5. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ANDRZEJ CIEŚLICKI

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie