Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2019 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 25 stycznia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Dyskusja nad planowanymi inwestycjami drogowymi w bieżącym roku.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

DANUTA ŁUKASIK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie