Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2019 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 13 marca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

DANUTA ŁUKASIK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie