Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 maja 2019 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 27 maja 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Ocena wykonania konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych za 2018 rok.

5. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie za 2018 rok.

6. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

DANUTA ŁUKASIK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie