Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Analiza wykonania budżetu gminy w dziale oświaty za rok 2018.

5. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

DANUTA ŁUKASIK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie