Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 grudnia 2017 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

PROTOKÓŁ OCENY OFERT

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: ,,Zakup i dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach’’.

1. Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2015.2164 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

2. W dniu 19.12.2017 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.lopuszno.pl

3. Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 12.347,34 zł.

4. W terminie składania ofert, tj. do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:


Nr Oferty

Nazwa firmy/adres

Cena brutto

Eko Bud Hurtownia i Usługi Budowlane 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 106A NIP 6570005380, REGON 290948518

11.660,00 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,JABŁONEX’’ Renata Popczyk 26-070 Łopuszno, ul. Zakładowa 2 NIP 658-118-37-83,

Regon 290713420

12.273,10 zł

5. Udział w postępowaniu spełnia:

1. Eko Bud Hurtownia i Usługi Budowlane 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 106A NIP 6570005380, REGON 290948518.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,JABŁONEX’’ Renata Popczyk 26-070 Łopuszno, ul. Zakładowa 2 NIP 658-118-37-83,

Regon 290713420

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n. ,,Zakup i dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach’’.

L.p.

Nazwa

J.m.

Ilość

Oferta cenowa:

Eko Bud Hurtownia
i Usługi Budowlane

Oferta cenowa

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,JABŁONEX’’

1.

Gazobeton (suporex biały) 24x24x59, wytrzymałość 600

szt.

800

szt.- 7,59 zł brutto
800* 7,59 zł = 6.072,00 zł brutto

szt. - 7,56 zł brutto
800*7,56 = 6.048,00 zł brutto

2.

Gazobeton (suporex biały) 12x24x59, wytrzymałość 600

szt.

200

szt.- 4,18 zł brutto

200* 4,18 zł = 836,00 zł brutto

szt. - 4,20 zł brutto

200* 4,20 = 840,00 zł brutto

3.

Bloczki betonowe12x24x38 klasa 20

szt.

500

szt. - 2,91 zł brutto

500* 2,91 = 1455,00 zł brutto

szt. - 3,20 zł brutto

500*3,20 = 1600,00 zł brutto

4.

Papa termozgrzewalna, grubość min. 4,2 mm na SBS

m2

90

Papa termozgrz. gr min. 4,2 mm na SBS

m2 - 9,30 zł brutto

90m2 = 837,00 brutto

Papa termozgrz. gr 5,2na SBS

m2 - 10,99 zł brutto

90m2 = 989,10 zł brutto

5.

Okna PCV 150x150 dwuszybowe, profil trzykomorowy, jedno skrzydło otwierano - uchylne, drugie skrzydło uchylne bez nawiewników, kolor biały

szt.

4

szt.- 615,00 zł brutto

4* 615,00 zł = 2460,00 brutto

szt.- 699,00 zł brutto

4*699,00 zł = 2796,00 zł brutto

Uzasadnienie: Po dokładnym przeanalizowaniu złożonych ofert, stwierdzono, że:

- pozycja nr 1oferty nr 1 jest droższa od pozycji nr 1 oferty nr 2,

- pozycja nr 2, 3, 3, 4, 5 oferty nr 1 jest niższa od oferty nr 2

Wobec powyższego stwierdzono, że

- Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferent dostarczy materiały budowlane z pozycji nr 2, 3, 4, 5 na kwotę 5.588,00 zł brutto. Oferent deklaruje zgodę na magazynowanie materiałów na czas dłuższy niż do I kwartału 2018 roku,

- Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferent dostarczy materiały budowlane z pozycji nr 1 na kwotę 6.048,00 zł brutto. Oferent deklaruje zgodę na magazynowanie materiałów na czas dłuższy niż do I kwartału 2018 roku,


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie