Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 15:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

PROTOKÓŁ OCENY OFERT

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łopuszno w 2019 roku”

1. Postepowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2015.2164 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

2. W dniu 14.12.2018 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl


3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.12.2018 roku do godziny 15:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Cena za konserwację oświetlenia drogowego za jeden miesiąc

P.T.H.U. „JANSMAR” Andrzej Grzegorz Janus,

Grzymałków ul. Majowa 28, 26-080 Mniów

7.380,00 zł4. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

P.T.H.U. „JANSMAR”

Andrzej Grzegorz Janus,

Grzymałków ul. Majowa 28, 26-080 Mniów

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie