Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 15:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

PROTOKÓŁ OCENY OFERT

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”

1. Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2015.2164 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

2. W dniu 14.12.2018 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.12.2018 roku do godziny 15:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Cena brutto za wykonanie projektu decyzji

mgr inż. arch. Dariusz Anisiewicz,

ul. Massalskiego 26/34, 25-636 Kielce

254,00 zł

ZIK Studio Architektury i Urbanistyki

Grzegorz Zarzycki

Ul. Chęcińska 25/20, 25-020 Kielce

246,00 zł


4. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

ZIK Studio Architektury i Urbanistyki

Grzegorz Zarzycki

Ul. Chęcińska 25/20, 25-020 Kielce

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie