Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lutego 2019 11:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół oceny ofert

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0396T na odcinku około 450 mb od ul. Strażackiej w Łopusznie do miejscowości Eustachów Duży

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0396T na odcinku około 450 mb od ul. Strażackiej w Łopusznie do miejscowości Eustachów Duży”.

  • 1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2018 poz. 1986 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.
  • 2.W dniu 25.01.2019 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl
  • 3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 08 lutego 2019 roku do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Cena brutto

1

EL-MAR Marta Robak

Czostków 33, 29-105 Krasocin

58.000,00 zł

2

P.P.H.U. „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch

Domaszowice ul. Uniwersytecka 8l

25-351 Kielce

48.585,00 zł

3

PTM ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Miła 7, 26-130 Suchedniów

69.439,65 zł

4

Z.P.H.U. ELRAD

mgr inż. Radosław Baran

28-350 Słupia 280

99.630,00 zł

5

P.T.H.U. „JANSMAR”

Andrzej Grzegorz Janus

Grzymałków ul. Majowa 28, 26-080 Mniów

57.000,00 zł

  • 4.Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

P.P.H.U. „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch

Domaszowice ul. Uniwersytecka 8l

25-351 Kielce

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie