Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 marca 2019 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół oceny ofert

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Natalii Żurowskiej - Machałowej w Łopusznie na odcinku ok. 270 mb od ul. Strażackiej do ul. Spacerowej.

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Natalii Żurowskiej - Machałowej w Łopusznie na odcinku ok. 270 mb od ul. Strażackiej do ul. Spacerowej.

  • 1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2018 poz. 1986 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.
  • 2.W dniu 22.02.2019 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl
  • 3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 11 marca 2019 roku do godziny 15:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Cena brutto

1

PTM ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Miła 7, 26-130 Suchedniów

84.747,00 zł

2

P.P.H.U. „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch

Domaszowice ul. Uniwersytecka 8l

25-351 Kielce

39.360,00 zł

3

P.T.H.U. „JANSMAR”

Andrzej Grzegorz Janus

Grzymałków ul. Majowa 28, 26-080 Mniów

61.500,00 zł

  • 4.Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

P.P.H.U. „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch

Domaszowice ul. Uniwersytecka 8l

25-351 Kielce

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie