Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 sierpnia 2019 08:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

PROTOKÓŁ OCENY OFERT

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: ,,Wykonanie ocieplenia wraz z pomalowaniem ścian oraz remontem schodów budynku świetlicy wiejskiej w Czałczynie, dz. ewid. 179, obręb 0004 Czałczyn’’

  • 1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.
  • 2.W dniu 23.07.2019 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.lopuszno.pl
  • 3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 07.08.2019 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa firmy, adres wykonawcy

Data wpływu

Cena brutto

1.

FIRMA USŁUGOWA ,,JÓZAŃ’’
Stanisław Kałuziński 26-230 Radoszyce,
ul. Południowa 6,

06.08.2019 r.,
godz.:13:30

44.526,00 zł

2.

PHU ASMAR Marcin Wesoły
ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce

07.08.2019 r.,
godz. 8:00

69.900,00 zł

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWO KOMPLEKS Sławomir Mróz, 26-026 Morawica, ul. Działkowa 4A

07.08.2019 r.,
godz. 9:06

44.872,06 zł

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO –WYKONAWCZE ,,SIMEX’’Sp. z o.o.,
26-008 Górno, Radlin 197

07.08.2019 r.,
godz. 9:50

44.424,39 zł


  • 4.Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE ,,SIMEX’’ Sp. z o.o.,26-008 Górno,
    Radlin 197.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest ofertą najtańszą.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie