Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2018 15:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

PROTOKÓŁ OCENY OFERT

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: ,,Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łopuszno, dz. ewid.nr 458/8, obręb Łopuszno”.

 • 1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.
 • 2.W dniu 26.07.2018 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.lopuszno.pl oraz skierowane zapytanie do trzech wykonawców.
 • 3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 06.08.2018 roku do godziny 10:00 wpłynęła następująca oferta:
 • L.p.
 • Nazwa wykonawcy
 • Wartość oferty brutto
 • Okres gwarancji
  • 1.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Export - Import Dominik Kaluś, ul. Kielecka 175/1, 26-600 Radom
 • 52.890,00 zł
 • 48-msc
 • W związku z wpłynięciem tylko jednej oferty, która jest zgodna z wymogami określonymi
  w zapytaniu ofertowym przez zamawiającego wybrano następującą ofertę złozona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Export - Import Dominik Kaluś, ul. Kielecka 175/1, 26-600 Radom.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie