Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2018 15:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół oceny ofert

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 001632T w miejscowości Łopuszno ul. Górki Łopuszańskie, długość 300 mb.

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 001632T w miejscowości Łopuszno ul. Górki Łopuszańskie, długość 300 mb.

1. Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

2. W dniu 27.09.2018 r. na stronie zamawiającego www.bip.lopuszno.pl zamieszczono stosowne ogłoszenie z prośbą o składanie ofert.

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 08 października 2018 roku do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Wartość oferty brutto

1.

Usługi Transportowe Gajda Damian,

Wola Kopcowa ul. Dojazdowa 16, 26-001 Masłów

177.030,36 zł

2.

DK-BRUK Dominik Kucharski

Budzisław 24, 26-234 Słupia Konecka

123.837,20 zł

3.

NATUR – BRUK – WIJAS Jarosław Wijas

ul. Konarskiego 46, 28-366 Małogoszcz

125.011,30 zł

4. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też postępowanie zostaje unieważnione.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie