Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 listopada 2018 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 15.30 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40, odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Łopusznie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego

9. Wnioski i interpelacje radnych.

10. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie