Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 listopada 2018 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy w Łopusznie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy w Łopusznie oraz przez Wójta Gminy Łopuszno wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. informuję o zwołaniu pierwszej Sesji Rady Gminy w Łopusznie na dzień 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12.

Porządek Pierwszej Sesji Rady Gminy w Łopusznie ustalony przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I:


1. Otwarcie przez Radnego Seniora I Sesji Rady Gminy w Łopusznie

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łopusznie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łopusznie nowo wybranemu Wójtowi Gminy Łopuszno zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Łopusznie

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie prowadzenia obrad.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łopusznie.

10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łopuszno.

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Łopusznie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie