Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 listopada 2018 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy w Łopusznie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie Wójta z pracy między Sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2018 roku.

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Łopusznie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie