Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 maja 2018 13:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że 22 maja 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Łopuszno w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży.

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie