Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 6 lutego 2018 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja

  Informacja

  Wójt Gminy Łopuszno informuje, że w Urzędzie Gminy Łopuszno w dniu 6 lutego 2018 roku na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszono wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego (…)

  przeczytaj całość »

 2. 5 lutego 2018 08:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 r., (…)

  przeczytaj całość »

 3. 5 lutego 2018 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  POSTANOWIENIE

  POSTANOWIENIE

  Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257), postanawiam w decyzji Wójta Gminy Łopuszno, Nr 02/2017 z dnia 12.07.2017 r., (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie