Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 27 lipca 2018 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  o znaczeniu gminnym polegającej na:

  przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (poprzednio użytkowanych, jako jadalnia, kuchnia i magazyn podręczny) na potrzeby sali dydaktycznej dla klasy „0” z pomieszczeniami (…)

  przeczytaj całość »

 2. 27 lipca 2018 08:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 27.07 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 lipca 2018 08:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 27.07 (…)

  przeczytaj całość »

 4. 27 lipca 2018 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 27.07 (…)

  przeczytaj całość »

 5. 27 lipca 2018 08:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuje się, że w dniach od 27.07.2018 r. do 28.08 (…)

  przeczytaj całość »

 6. 25 lipca 2018 15:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

  Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

  Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację (…)

  przeczytaj całość »

 7. 26 czerwca 2018 16:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie