Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 25 października 2018 21:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
  (teks (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 października 2018 16:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (…)

  przeczytaj całość »

 3. 9 października 2018 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 sierpnia 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), orazart.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst (…)

  przeczytaj całość »

 5. 16 sierpnia 2018 08:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gnieździska

  OGŁOSZENIE o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gnieździska

  Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie informuje, że na podstawie informacji telefonicznej z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczne jw Kielcach o pozytywnych wynikach badań wody i Ustnej decyzji z dnia (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie