Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2019 11:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie