Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 września 2017 13:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wyjaśnienia do SIWZ

Przetarg nieograniczony „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno” ogłoszony w BZP nr 579970-N-2017 z dnia 29.08.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w msc. Eustachów Duży, Gmina Łopuszno” ogłoszonego w BZP nr 579970-N-2017 z dnia 29.08.2017r.

W nawiązaniu do złożonego zapytania, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 08.09.2017r. Wójt Gminy Łopuszno udziela informacji na poniższe pytanie:

  • 1.Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczące rozbieżności w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach dotyczących rodzajów pokrycia dachowego. W przedmiarze dotyczącym budowlanki w poz. 60 jest blacha trapezowa, w dokumentacji projektowej str. 4 pkt 2.8 widnieje zapis „blachodachówka”, natomiast w architekturze – przekrój
    rys. A-5 jest „dachówka”. Prosimy o jednoznaczne określenie pokrycia dachowego jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć pokrycie
z blachodachówki. W związku z powyższym należy dostosować konstrukcję więźby dachowej do pokrycia z blachodachówki.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie