Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 sierpnia 2017 12:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie cenowe/ofertowe "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej"

Wójt Gminy Łopuszno zaprasza do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.

Cześć 1 – Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Miejsce inwestycji: działka nr ewid. 44, obręb 0008 Dobrzeszów, gmina Łopuszno

Obecnie działka jest ogrodzona, niezabudowana. Dokumentacja projektowa będzie obejmować także przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji wymaganych odrębnymi przepisami.

Część 2 – Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Sarbicach Drugich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Miejsce inwestycji: działka nr ewid. 356/2, obręb 0043 Sarbice Drugie, gmina Łopuszno

Obecnie na działce znajduje się budynek byłej mleczarni, który będzie podlegał tylko przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Pełna treść dostępna w załączniku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie