Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2018 13:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zapytanie ofertowe

dla zdania:

"Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łopuszno, dz. ewid.

nr 458/8, obręb Łopuszno”

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • 1.Opis przedmiotu zamówienia:
 • Utworzeniu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łopuszno, dz. ewid.
  nr 458/8, obręb Łopuszno. Zadanie będzie polegało na

 • - wykonaniu nawierzchni pod placem zabaw
  - 150 m2 - korytowanie na głębokość 30 cm, wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy, ułożenie geo-włókniny pod nawierzchnią, nawierzchnia piaszczysta frakcji 0,2-2mm- grubości 30 cm,
 • - Ogrodzenie panelowe z paneli zgrzewanych dł. modułu 250 cm wys. 100 cm kolorystyka zielona RAL 6005, furtka wejściowa szerokość minimalna 1 m, moduły ogrodzenia osadzone na słupkach 4x6cm betonowanych w gruncie min. głębokość fundamentu 50 cm. Długość całkowita ogrodzenia wraz z furtką 60m
 • - wykonanie nawierzchni pod siłownię plenerową - 100 m2 korytowanie na głębokość 5 cm, wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy, nawiezienie ziemi urodzajnej, wolnej od nieczystości grubość 5cm, zasiew trawy
 • dostawie i montażu elementów:
 • placu zabaw:
 • - huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa - szt. 1,
 • - huśtawka wagowa dwustanowiskowa - szt. 1,
 • - wieża ze zjeżdżalnią szt. - 1,
 • -lina balansowa - szt.1
 • - regulamin placu zabaw - szt. 1
 • - siłowni zewnętrznej:
 • -rower i jeździec - szt. 1,
 • - wyciąg górny i krzesło do wyciskania - szt.1
 • - Biegacz i orbitek pojedynczy na pylonie -szt. 1
 • - regulamin siłowni zewnętrznej - szt. 1
 • strefa relaksu:
 • - stół do gry w szachy (z 4 taboretami) szt. - 1.
 • - ławki - szt. 4,
 • - kosz na śmieci - szt. 2.
 • - Wykonanie nasadzenia „tuja szmaragd” - szt. 6.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 • Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji min. 24 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty kart gwarancyjnych, atestów oraz rysunki poglądowych urządzeń.
 • 2.Warunki wymagane od Wykonawców:
 • brak
 • 3.Termin realizacji zamówienia:
 • 15.10.2018 r.
 • 4.Kryteria oceny ofert:
 • Cena: 80%
 • Gwarancja: 20%
 • Gwarancja Ilość pkt.
 • 24 miesięcy - 0
 • 36 miesięcy - 20
 • 48 miesięcy - 35
 • 60 miesięcy i więcej -45
 • 5.Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Pani Ewelina Obarzanek Tel. 41/382-12-52 adres e-mail:

ewelina.obarzanek@lopuszno.pl

Fax. 41/382-12-50

 • 6.Termin składania ofert:

06.08.2018 r. do godz. 10:00

 • 7.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie
  z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 06.08.2018 r. godz. 10:00” na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Otwarcie ofert nastąpi 06.08.2018 r. do godz. 10:15

 • 8.Załączniki:
 • a.Wzór oferty Wykonawcy

b.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

c.Mapa zagospodarowania terenu

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej
o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie