Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 lipca 2018 09:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 03.07.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”, numer postępowania GI.271.10.2018.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie