Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2018 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zakup i dostawa podręczników w ramach realizacji projektów pod nazwą: Edukacja kluczem do przyszłości oraz Gimnazjum bez barier”

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zmianami), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, termin dostawy – 40%.

W w/w postępowaniu wygrała Oferta Nr 4 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.,

K. Zawierucha, A. Ogłoza,

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik,

Cena brutto: 73.753,00 zł

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium termin dostawy – 40,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1

Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK

ul. Okulickiego 35, 37-450 Stalowa Wola

Cena brutto: 88.081,51 zł

Oferta otrzymała łącznie 50,23 pkt w tym: kryterium cena: 50,23 pkt, kryterium termin dostawy – 0,00 pkt


Oferta Nr 2

Super Siódemka Lucjan Wypych

Spółka Jawna

ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

Cena brutto: 75.457,41 zł

Oferta otrzymała łącznie 98,64 pkt w tym: kryterium cena: 58,64 pkt, kryterium termin dostawy – 40,00 pkt


Oferta Nr 3

EGO-Product Zbigniew Sochacki

ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków

Cena brutto: 93.244,00 zł

Oferta otrzymała łącznie 87,45 pkt w tym: kryterium cena: 47,45 pkt, kryterium termin dostawy – 40,00 pkt

Oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie