Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2018 15:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.12.2018 r. o godz. 08:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

3

Arenella sp. z o.o.

ul. Turystyczna 78

26-067 Strawczynek

60,00

20,00

20,00

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

1

INERGIS S.A.

ul. Kisielewskiego 15/28 B

42-215 Częstochowa

58,31

20,00

20,00

98,31

2

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12 A/1

80-297 Banino

37,78

20,00

20,00

77,78

4

FLEXIPOWER GRUP

Sp. z o.o. Sp. K.

95-054 Wola Zaradzyńska

54,95

20,00

20,00

94,95

5

EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

47,78

20,00

0,00

67,78

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Wyk. w 7 egz.

1.Egz. 1-5 Wykonawcy

2.Egz. 6 strona internetowa

3.Egz. 7 Tablica ogłoszeń

4.Egz. 7 a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie