Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 10:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa miejsc postojowych przy Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno informuje, że w dniu 05.08.2019 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa miejsc postojowych przy Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym, numer postępowania: GI.271.12.2019.

W postępowaniu wpłynęły 10 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 05.09.2019 r. o godz. 13:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

okres udzielonej gwarancji

Ilość punktów łącznie

4

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZETOWO-HANDLOWE

Edmund Krupa

ul. M. Ćwiklińskiego 5A/45, 25-435 Kielce

(Lider Konsorcjum)

Kubacki Grzegorz Usługi Budowlane

Korytnica 46, 28-225 Szydłów

(Partner)

60,00

40,00

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

okres udzielonej gwarancji

Ilość punktów łącznie

1

F.H.U. ROBERT – BRUK Robert Domagała

Barycz 11, 26-070 Łopuszno

56,00

40,00

96,00

2

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

49,77

40,00

89,77

3

P.H.U DROG-BUD Bożena Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173,

26-432 Wieniawa

42,57

40,00

82,57

5

MITO-M Piotr Mojżeszek

ul. Zagórze 3A , 26-021 Daleszyce

50,81

40,00

90,81

6

F.U.H. Hase Emil Zając

Januszewice 30A, 29-120 Kluszewsko

43,34

40,00

83,34

7

TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK SP.J.

ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

49,15

40,00

89,15

8

Zakład Robót Drogowych ,,BRUKBUD”

Barbara, Włodzimierz Sieśkiewicz

ul. Dewońska 3/39, 25-637 Kielce

55,69

40,00

95,69

9

Firma Remontowo-Budowlana

,,GRANIT” Wiesław Garnek

Jarząbki 11, 28-114 Gnojno

52,48

40,00

92,48

10

Michał Kowalski KOST

Grabostów 20, 97-350 Gorzkowice

49,09

40,00

89,09

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie