Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 września 2019 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zestawienie ofert

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 5 648 000,00 zł brutto

Nr oferty

Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji jakości

1

EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

6 041 952,00 zł

48 m-c

2

FLEXIPOWER GRUP

Sp. Z o.o. Sp. K.

95-054 Wola Zaradzyńska

ul. Majora Hubala 157

5 647 942,08 zł

48 m-c

3

INERGIS S.A.

Ul. Kisielewskiego 18/28B,

42-215 Częstochowa

5 597 000,00 zł

48 m-c

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie