Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lutego 2019 12:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zestawienie ofert

,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie’’

Dotyczy zapytania ofertowego na: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie’’

  • 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
    z Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 46/2016 z dnia 20.06.2016r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 59/2016 z dnia 18.08.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.).
  • 2.W dniu 14.02.2019 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl oraz w dniu 15.02.2019r. w bazie konkurencyjności.
  • 3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 22 lutego 2019 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Cena brutto

1

Karol Bulanda „Bulanda Architekci”

34-615 Słopnice, Słopnice 859

12.915,00 zł

2

Konsorcjum firm:

APN Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49 42-500 Będzin

FHU GEO-STRUCTURE

Potok Mały 28, 28-360 Jędrzejów

24.600,00 zł

3

ROBISYSTEM Biuro Techniczno – Handlowe Robert Drzazga

97-500 Radomsko ul. Mickiewicza 22a

22.755,00 zł

4

JARBUD GROUP SP. z o.o. SK

Masłów Pierwszy ul. Podklonówka 63,

26-001 Masłów

39.500,00 zł

5

BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski

Odział Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Bałtowska 145/1,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

20.910,00 zł

6

Geo – Projekt Invest sp. z o.o.

23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139

24.600,00 zł

7

KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE

Krzysztof Oleś

25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

29.151,00 zł

8

KARIGO Zbigniew Siewierski

25-415 Kielce, ul. Górna 20

46.740,00 zł

9

PROJEKT –TECHNIKA Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp.J.

ul. Skibińskiego 13, 25-819 Kielce

33.019,35 zł

10

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

35.547,00 zł

11

INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.

ul.Janickiego 20b, 60-542 Poznań

17.093,00 zł

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie