Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 sierpnia 2019 14:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zmiana treści zapytania ofertowego Nr AZ 01/2019

Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” w roku 2019

Informuję, że Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym zapis w pkt 4 ppkt 2 dotyczący terminu składania ofert,

który otrzymuje brzmienie:

2. Termin składania ofert :

Do dnia 02 września 2019 roku do godziny 12:00


Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie