Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 14:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łopuszno za 2017 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie