Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2017 20:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Darmowa Pomoc Prawna

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Urząd Gminy w Łopusznie

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 1200- 1600Adwokat Piotr Zielonko

przyjmuje w dniach:

- piątek w godz. od 1200- 1600


Adwokat Marcin Jaskólski

przyjmuje w dniach:

- poniedziałek w godz. od 1200- 1600


Radca Prawny Przemysław Witkowski

przyjmuje w dniach:

 • wtorek w godz. od 1200- 1600
 • środa w godz. od 1200- 1600
 • czwartek w godz. od 1200- 1600
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej -Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie