Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 czerwca 2019 12:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego na: ,,Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Łopusznie, dz. ewid. 361, obręb 0022 Łopuszno’’.

Pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania w urządzeniach zamiast drewna okrągłego drewno klejone warstwowo o profilu 90x90 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w urządzeniach zamiast drewna okrągłego drewno klejone warstwowo o profilu 90x90 cm.


Pytania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia tablicy regulaminowej o wymiarach:

- słup ocynkowany o śr. 60,3mm,dł. 2,50 m;

- tablica regulaminowa 50 x 70 cm z obejmami, za pomocą których jest przytwierdzona tablica, wykonana na podkładach z blachy ocynkowanej min. 1,25mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru.

Lica tablic drukowana na folii.

- montaż słupa poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia tablicy regulaminowej o powyższych parametrach


Pytanie nr 3:

Zamawiający wskazuje w projekcie technicznym konkretne wymiary urządzeń danego producenta co uniemożliwia właściwie złożenie konkurencyjnej oferty ze względu na niemożliwość dotrzymania wszystkich wymiarów. Czy Zamawiający dopuści standardowy margines odstępstwa od wymiarów +/- 15 % pod warunkiem poprawnego rozmieszczenia stref bezpiecznych na terenie przeznaczonym pod inwestycję.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza standardowy margines odstępstwa od wymiarów +/- 15% pod warunkiem, poprawnego rozmieszczenia stref bezpieczeństwa urządzeń. Jednocześnie Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty katalogowej urządzenia wraz
z parametrami technicznymi i rysunkiem poglądowym urządzenia.


Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w przypadku huśtawki wagowej urządzenia wykonanego z profili stalowych?

Odpowiedź

Zmawiający dopuszcza w przypadku huśtawki wagowej urządzenia z profilu stalowego. Jednocześnie Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty katalogowej urządzenia wraz z parametrami technicznymi i rysunkiem poglądowym urządzenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie