Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 15:39 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy w Łopusznie


Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Łopusznie


 1. Cieślicki Andrzej- Przewodniczący
 2. Sochacka Bożena- za-ca Przewodniczącego
 3. Kozubek Zofia
 4. Jarząbek Elżbieta
 5. Woś Mariusz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Łopusznie


 1. Fras Barbara - Przewodniczący
 2. Kozubek Zofia - za-ca Przewodniczącego
 3. Sochacka Bożena
 4. Cieślicki Andrzej
 5. Woś Mariusz


Komisja Budżetowa Rady Gminy w Łopusznie


 1. Staszczyk Sławomir - Przewodniczący
 2. Sobczyk Marcin - za-ca Przewodniczącego
 3. Fras Barbara
 4. Zimna Zdzisława
 5. Kozioł Józef


Komisja Samorządowa Rady Gminy w Łopusznie


 1. Łukasik Danuta - Przewodniczący
 2. Mazur Wiesław - za-ca Przewodniczącego
 3. Bernat Kazimierz
 4. Błachucki Krzysztof
 5. Kiełbus Marcin.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie