Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2019 16:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łopuszno do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ”,

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy Łopuszno z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

Proszę o wnoszenie pisemnych opinii za pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, który wraz z projektem Programu na rok 2020 znajduje się w poniższych załącznikach.

Opinie i uwagi proszę kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres gmina@lopuszno.pl

Czekam na Państwa opinie i uwagi od dnia 03.10.2019 r. do dnia 03.11.2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie