Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zamówienia poniżej 30 000 euro

 1. 27 września 2019 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadanie pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie’’

  przeczytaj całość »

 2. 26 września 2019 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Protokół oceny ofert

  Protokół oceny ofert

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

  Przebudowa dróg gminnych

  Część 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001591T na odcinku od m. Józefina do drogi wojewódzkiej

  nr 786 długość 795,00 mb.

  przeczytaj całość »

 3. 18 września 2019 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

  Przebudowa dróg gminnych

  Część 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001591T na odcinku od m. Józefina do drogi wojewódzkiej

  nr 786 długość 795,00 mb.< (…)

  przeczytaj całość »

 4. 6 września 2019 10:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 02/2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 02/2019

  Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

  Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających (…)

  przeczytaj całość »

 5. 30 sierpnia 2019 08:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  PROTOKÓŁ OCENY OFERT

  Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: ,,Wykonanie ocieplenia wraz z pomalowaniem ścian oraz remontem schodów budynku świetlicy wiejskiej w Czałczynie, dz. ewid. 179, obręb 0004 Czałczyn’’

  przeczytaj całość »

 6. 19 sierpnia 2019 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 01/2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr AZ 01/2019

  Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Realizacja gminnego „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie