Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2019 14:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łopuszno dokonanej 2018 r.

5. Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2018 r. przez wójta gminy Łopuszno.

6. Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. i wnioski Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

7. Omówienie materiałów na najbliższą Sesję Rady Gminy w Łopusznie.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

SŁAWOMIR STASZCZYK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie