Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 15 października 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Kontrola finansowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za trzy kwartały 2019 roku (kontrola w siedzibie GOK).

5. Kontrola finansowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za trzy kwartały 2019 roku (kontrola w siedzibie Biblioteki).

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ANDRZEJ CIEŚLICKI

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie