Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2019 15:32 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Ocena stanu technicznego dróg gminnych – posiedzenie wyjazdowe.

5. Ocena stanu dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie Gminy Łopuszno (wyjazd w teren).

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.


Proszę o punktualne i niezawodne przybycie na posiedzenie Komisji.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

DANUTA ŁUKASIK

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie