Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 maja 2019 15:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informujemy, że 30 maja 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

5. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030,

b) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku,

c) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r.,

e) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/95 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 1995 roku w sprawie nadania nazw ulic.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie